ИЗБЕРЕТЕ ЕТАЖ ОТ ЕТАП 5 и 6

ЕТАЖ 1

Етаж 1 | Ап. 1.1 | 3-стаен | 118.74м² | СВОБОДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.4 | 3-стаен | 113.73м² | СВОБОДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС


ЕТАЖ 5

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 5 | Ап. 5.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 4

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 4 | Ап. 4.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН


Етаж 4 | Ап. 4.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 3

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 3 | Ап. 3.1 | 2-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН


Етаж 3 | Ап. 3.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН


Етаж 3 | Ап. 3.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕНЕТАЖ 2

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 2 | Ап. 2.1 | 3-стаен | 118.74м² | СВОБОДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 8

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 8 | Ап. 8.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.2 | 2-стаен | 73.15м²  | СВОБОДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.3 | 2-стаен | 73.15м²  | СВОБОДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.5 | 2-стаен | 70.87м² | ПРОДАДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 7

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 7 | Ап. 7.1 | 2-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 6

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 6 | Ап. 6.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 9

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Партер| Ап. 9.1 | 3-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА

Партер| Ап. 9.2 | 2-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА

Партер| Ап. 9.3 | 2-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА

Партер| Ап. 9.4 | 3-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА


ПАРТЕР

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Партер| Ап. 0.1 | 3-стаен | 125.70м² | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.6 | АТЕЛИЕ | 67.56м²  | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.5 | 2-стаен | 82.29м²  | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.4 | 3-стаен | 141.45м² | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.3 | 2-стаен | 79.23м²  | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.2 | 2-стаен | 79.23м²  | СВОБОДЕН


СУТЕРЕН

СУТЕРЕН

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС


ИЗБЕРЕТЕ ЕТАЖ ОТ ЕТАП 5 и 6

ЕТАЖ 1

Етаж 1 | Ап. 1.1 | 3-стаен | 118.74м² | СВОБОДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.4 | 3-стаен | 113.73м² | СВОБОДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС


ЕТАЖ 5

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 5 | Ап. 5.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 4

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 4 | Ап. 4.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН


Етаж 4 | Ап. 4.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 3

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 3 | Ап. 3.1 | 2-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН


Етаж 3 | Ап. 3.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН


Етаж 3 | Ап. 3.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕНЕТАЖ 2

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 2 | Ап. 2.1 | 3-стаен | 118.74м² | СВОБОДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 8

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 8 | Ап. 8.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.2 | 2-стаен | 73.15м²  | СВОБОДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.3 | 2-стаен | 73.15м²  | СВОБОДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.5 | 2-стаен | 70.87м² | ПРОДАДЕН

Етаж 8 | Ап. 8.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 7

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 7 | Ап. 7.1 | 2-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 7 | Ап. 7.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 6

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 6 | Ап. 6.1 | 3-стаен | 118.74м² | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.2 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.3 | 2-стаен | 73.15м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.4 | 3-стаен | 113.73м² | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.5 | 2-стаен | 70.87м²  | ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.6 | 2-стаен | 67.70м²  | ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 9

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Партер| Ап. 9.1 | 3-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА

Партер| Ап. 9.2 | 2-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА

Партер| Ап. 9.3 | 2-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА

Партер| Ап. 9.4 | 3-стаен | ???.??м² |  СКОРО В ПРОДАЖБА


ПАРТЕР

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Партер| Ап. 0.1 | 3-стаен | 125.70м² | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.6 | АТЕЛИЕ | 67.56м²  | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.5 | 2-стаен | 82.29м²  | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.4 | 3-стаен | 141.45м² | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.3 | 2-стаен | 79.23м²  | СВОБОДЕН

Партер| Ап. 0.2 | 2-стаен | 79.23м²  | СВОБОДЕН


СУТЕРЕН

СУТЕРЕН

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС