ИЗБЕРЕТЕ ЕТАЖ ОТ ЕТАП 11

ЕТАЖ 1

Етаж 1 | Ап. 1.01 | 2-стаен | 76.74м² |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.02 | 2-стаен | 74.64м² |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.03 | 2-стаен | 71.34м² |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.04 | 2-стаен | 71.34м² |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.05 | 3-стаен |103.41 м²|  ПРОДАДЕН

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС


ЕТАЖ 5

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 5 | Ап. 5.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.02 | 3-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 4

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 4 | Ап. 4.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 3

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 3 | Ап. 3.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 2

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 2 | Ап. 2.01 | 2-стаен | 76.74м²  |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.02 | 2-стаен | 74.64м²  |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.03 | 2-стаен | 71.34м²  |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.04 | 2-стаен | 71.34м²  |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 6

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 6 | Ап. 6.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ПАРТЕР

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Партер| Ап. 0.02 | 3-стаен | 175.37м² |  Свободен

Партер| Ап. 0.03 | 3-стаен | 118.66 м²| ПРОДАДЕН

Партер| Ап. 0.04 | 2-стаен | 79.56м²   |  ПРОДАДЕН

Партер| Ап. 0.05 | 3-стаен | 149.56м ²  |  Свободен


ИЗБЕРЕТЕ ЕТАЖ ОТ ЕТАП 11

ЕТАЖ 1

Етаж 1 | Ап. 1.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.02 | 2-стаен | 74.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.04 | 3-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 1 | Ап. 1.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС


ЕТАЖ 5

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 5 | Ап. 5.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 5 | Ап. 5.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 4

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 4 | Ап. 4.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 4 | Ап. 4.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 3

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 3 | Ап. 3.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 3 | Ап. 3.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 2

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 2 | Ап. 2.01 | 2-стаен | 76.75м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 2 | Ап. 2.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ЕТАЖ 6

ЕТАЖ   ОБЕКТ       ТИП          М2          СТАТУС

Етаж 6 | Ап. 6.01 | 2-стаен | 76.74м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.02 | 2-стаен | 74.64м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.03 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.04 | 2-стаен | 71.34м²   |  ПРОДАДЕН

Етаж 6 | Ап. 6.05 | 3-стаен | 103.41 м²|  ПРОДАДЕН


ПАРТЕР

ЕТАЖ     ОБЕКТ      ТИП          М2          СТАТУС

Партер| Ап. 0.02 | 3-стаен | 175.37м² |  Свободен

Партер| Ап. 0.03 | 3-стаен | 118.66 м²| ПРОДАДЕН

Партер| Ап. 0.04 | 2-стаен | 79.56м²   |  ПРОДАДЕН

Партер| Ап. 0.04 | 3-стаен | 149.56м ² |  Свободен