Етап 8 Партер

Етап 8 Партер
Търговски обект 0.2 Търговски обект 0.1

Търговски обект 0.2

Партер:

Изложение:

Тип: Търговски обект

Чиста Квардратура: 164.45 кв.м.

Общи Части: 31.51 кв.м.

Обща Квадратура: 195.96 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 888 888 610

Търговски обект 0.1

Партер:

Изложение:

Тип: Търговски обект

Чиста Квардратура: 173.78 кв.м.

Общи Части: 33.30 кв.м.

Обща Квадратура: 207.08 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 888 888 610